Lieldraugs
Sniegtais atbalsts skolēniem ir kā tilts, kas ļauj sasniegt šķietami nesasniedzamus mērķus
Draugs
Kā ceļš kas aizved uz jaunām zināšanām
Atbalstītājs
Sniedz gādīgu roku ikdienas notikumos