Patreiz notiekošie projekti:

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas mācību procesa digitalizācija”. Projekta mērķis – radīt brīvi pieejamu un saprotamu mācību vidi, kurā attīstīt modernu un digitālu pieeju mācību procesam, kā arī ieviest planšeti par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu kā skolniekiem, tā arī skolotājiem Jūrmalas pilsētas internātpamatskolā. Starptautisks projekts sadarbībā ar Lietuvu “World of arts”(Mākslas pasaule) . Projekta mērķis – veicināt Latvijas un Lietuvas speciālo skolu pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu, pedagogu tālākizglītību, radošo darbu savstarpēju apmaiņu, izstāžu organizēšanu.

Plānotie projekti:

Erasmus+ Skolu apmaiņas partnerības projekts (KA229) – “Young Brains Are at Work” (Jaunās smadzenes strādā), sadarbībā ar Serbiju, Turciju, Horvātiju. Erasmus+ Jauatne darbībā jauniešu apmaiņas projekts (KA1) – “Water unites us!” (Ūdens mūs vieno!), sadarbībā ar Grieķiju, Itāliju.

Realizētie projekti:

 Sadarbībā ar Vītolu fondu “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.
Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas 4-9 klašu skolēni pētīja 1941 – 1945.gada strēlnieku un leģionāru cīņu vietas Slokas un Tīreļa purva apkaimē, kā arī Rīgā. ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” ietvaros “Daba un ūdens mūs vieno” Uz ūdens, ūdens tuvumā un apkārtējā dabā, Slokā, Jelgavā un Rīgā, ar neformālām metodēm, iesaistot projektā dažādu tautību bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, tika realizēts interesants projekts, kurš sniedza iespējas Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas skolēniem iepazīties ar senlatviešu tradīcijām – burāšanu, airēšanu un zveju, dižozolu un citu dabas objektu vizuālu apskati, apdziedāšanu un atainošanu zīmējumos un rokdarbos.