Patreiz notiekošie projekti:

Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas mācību procesa digitalizācija”. Projekta mērķis – radīt brīvi pieejamu un saprotamu mācību vidi, kurā attīstīt modernu un digitālu pieeju mācību procesam, kā arī ieviest planšeti par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu kā skolniekiem, tā arī skolotājiem Jūrmalas pilsētas internātpamatskolā.

Starptautisks projekts sadarbībā ar Lietuvu “Motion dynamics” (Kustību dinamika) . Projekta mērķis – veicināt Latvijas un Lietuvas speciālo skolu pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu, pedagogu tālākizglītību, radošo priekšnesumu un darbu savstarpēju apmaiņu, izstāžu un koncertu organizēšanu.

Starptautisks projekts sadarbībā ar Igauniju "Nāc, pamēģini burāt!" bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām burātprasmes apguvei.

Projekts sadarbībā ar Ziedot.lv un Latvijas valsts mežiem "Uzdrošinies burāt!"

No 2019.gada skolas burāšanas pulciņa treneri un dalībnieki darbojas Igaunijas projektā “Erelised Purjetajad Special Sailors”, kā arī no 2020.gada “Nordic Council of Ministers Grant Programme for Nordic-Baltic Non – Governmental Organisations” un ir iekļauti World Sailing Paralymic Development programmā.

Plānotie projekti:

Erasmus+ Skolu apmaiņas partnerības projekts (KA229) – “Young Brains Are at Work” (Jaunās smadzenes strādā), sadarbībā ar Serbiju, Turciju, Horvātiju. Erasmus+ Jauatne darbībā jauniešu apmaiņas projekts (KA1) – “Water unites us!” (Ūdens mūs vieno!), sadarbībā ar Grieķiju, Itāliju.

Realizētie projekti:

Sadarbībā ar Vītolu fondu “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.
Jūrmalas pilsētas pamatskolas 4-9 klašu skolēni pētīja 1941 – 1945.gada strēlnieku un leģionāru cīņu vietas Slokas un Tīreļa purva apkaimē, kā arī Rīgā.

ABLV Charitable Foundation programmas “Palīdzēsim izaugt!” ietvaros “Daba un ūdens mūs vieno”.

Uz ūdens, ūdens tuvumā un apkārtējā dabā, Slokā, Jelgavā un Rīgā, ar neformālām metodēm, iesaistot projektā dažādu tautību bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, tika realizēts interesants projekts, kurš sniedza iespējas Jūrmalas pilsētas pamatskolas skolēniem iepazīties ar senlatviešu tradīcijām – burāšanu, airēšanu un zveju, dižozolu un citu dabas objektu vizuālu apskati, apdziedāšanu un atainošanu zīmējumos un rokdarbos.

Starptautisks projekts sadarbībā ar Lietuvu “World of arts” (Mākslas pasaule) . Projekta mērķis – veicināt Latvijas un Lietuvas speciālo skolu pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu, pedagogu tālākizglītību, radošo darbu (zīmējumu , keramikas, u.c) savstarpēju apmaiņu, izstāžu organizēšanu.