Pašā Lielupes krastā, Slokā atrodas Jūrmalas pilsētas pamatskola. Skolas galvenā ēka ekspluatācijā nodota 1900.gadā. Izglītības iestādi šajā ēkā nodibināja 1944.gadā. Tā bija pamatskola ar krievu apmācības valodu. 1974.gadā šeit tika izveidota palīgskola ar internātu. Skola pēc tam arī vairākkārtīgi piedzīvojusi nosaukuma maiņu:

  • 1992.gadā – Jūrmalas speciālā internātskola;
  • 2007.gadā – Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola;
  • no 2013. līdz 2019.gadam Jūrmalas pilsētas internātpamatskola;
  • 2019.gada maijā skolai mainīts nosaukums uz Jūrmalas pilsētas pamatskola.

Jūrmalas pilsētas pamatskola ir Jūrmalas pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kura piedāvā izglītību izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem no pirmsskolas līdz profesionālajai pamatizglītībai. Skola, papildus izglītības nodrošinājumam, veic sociālo atbalsta funkciju izglītojamajiem un viņu ģimenēm, jo nodrošina valsts un pašvaldības apmaksātu:

  • internāta pakalpojumus;
  • ēdināšanu 4 reizes dienā;
  • apģērbu un apavus;
  • nepārtrauktu izglītojamo veselības uzraudzību un medikamentus;
  • apmaksātas ekskursijas, kultūrizglītojošos pasākumus;
  • transportu uz skolu un mājām.

Skola īsteno 2 speciālās pirmsskolas izglītības programmas (01015811, 01015911), 5 speciālās pamatizglītības programmas (21015811, 21015911, 21015821, 21015921, 11015711) un 3 profesionālās pamatizglītības programmas (22811021, 22543041, 22814011).


Vairāk:
Pašnovērtējuma ziņojums 2019 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums 2018 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums 2017 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums 2016 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums programmai 11015711 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums profesionālo izglītības programmu akreditācijai 2019 (.pdf)
Pašnovērtējuma ziņojums profesionālo izglītības programmu akreditācijai 2018 (.pdf)