BURĀŠANA

Untitled-3 Tā kā skolēniem ir interese par dažādām ar jūrniecību saistītām lietām, tad burāšanas pulciņš dod iespēju iegūt zināšanas un praktisko pieredzi jūrniecībā un burāšanā. Šobrīd mūsu sabiedrībā ļoti aktuāli ir ievirzīt bērnus un jauniešus lietderīgā, veselīgā brīvā laika pavadīšanā, izkopjot jauniešos izpratni par veselīgu dzīvesveidu un rosinot to īstenot savā dzīvē. Burāšanas sports norūda, iedrošina, veido pozitīvas rakstura īpašības. Burāšanas pulciņā bērniem ir iespēja apgūt prasmi vadīt „Optimist” klases burulaivu un ledusjahtu, gūt priekšstatu meteoroloģijā, navigācijā, apgūt kuģošanas noteikumus, arī apgūt burāšanas sacensību taktiku. Pulciņā ir iespēja apgūt papildus vispārattīstošos un spēka vingrojumus. Pulciņa dalībnieki var lietderīgi pavadīt brīvo laiku, piedalīties pārgājienos, nometnēs, sacensībās Latvijā.

 

KERAMIKA

Nodarbības ar mālu attīsta skolēnu radošo domāšanu, spēju disciplinēt sevi un īstenot savu unikālo iztēles ieceri līdz gala produktam. Darbošanās ar mālu ir ne tikai mākslinieciska nodarbe, bet tā arī relaksē, nomierina un līdzsvaro , kā arī attīsta bērnu sīko pirkstu motoriku. Tas pozitīvi iedarbojas uz smadzeņu darbību. Keramikas pulciņa nodarbībās tiek attīstīta arī materiāla izjūta un izpratne par tā daudzveidīgu pielietojumu un darbošanās iespējām. Pedagoga vadībā skolēni iepazīst māla plastisko dabu un iemācās veidot traukus, visdažādākās figūriņas, dekoratīvus priekšmetus, dāvanas draugiem un tuviniekiem, u.tml. Darbi tiek apdedzināti un pēc tam krāsoti vai glazēti. Piedaloties izstādēs un konkursos ar savu radošo darbu un sasniedzot labus rezultātus, saņemot citu cilvēku atzinīgu novērtējumu, bērniem rodas motivācija turpmākai darbībai un iespējas attīstībai un izaugsmei.

 

1.-4. KLAŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS un 5.-9.KLAŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS

Tagad, tāpat kā pirms 85 gadiem, pilnā mērā atbilst Jūlija Rozīša – latviešu mūzikas darbinieka teiktie vārdi : '' Mums jāaudzina jaunatne nākotnei, ne pagātnei; mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūzika ir tikumisks spēks ''. Mūzika ir cilvēka attīstības neatņemama sastāvdaļa. Tā pozitīvi ietekmē un regulē skolēnu psihiskos procesus, it īpaši emocionalitāti un garīgo aktivitāti, veicina spēju attīstību, tai ir īpaša nozīme arī personības veidošanā. Mūzika ne tikai palīdz saglabāt savas tautas identitāti un kultūru, bet ļauj labāk saprast arī citu tautu garīgās bagātības. Nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes palīdz ikdienā orientēties Latvijas mūzikas pasaulē un papildināt skolas pasākumus ar skaistām dziesmām. Būs iespēja pārstāvēt savu skolu integratīvās mākslas festivālā – ''Nāc līdzās '' u.c.

 

KOKAPSTRĀDE

Realizējot šo mācību programmu skolēni apgūst padziļinātas zināšanas par kokapstrādes nozari un tajā notiekošajiem procesiem. Mācību procesa laikā skolēni ir izrādījuši interesi par kokmateriāla kombinēšanu ar citiem atšķirīgiem materiāliem un elementiem. Koka gaismekļa izgatavošanas process sevī ietver tādas jomas kā: kokapstrāde, tehniskā grafika, dizains, materiālu otrreizējā pārstrāde, elektronika. Daudzveidīgais darba process ieinteresēs skolēnus un veicinās viņu zināšanu dažādību, kā arī mudinās uz videi draudzīgu dzīvesveidu, jo daļa materiāli tiks iegūti no lietotām lampām. Skolēni labprāt izgatavo mūsdienīga dizaina pašdarinātus priekšmetus, kuri ir noderīgi ikdienas sadzīvē.


Papildu  piedāvājumi

  • sensorā istaba
  • masāžas
  • izglītojošas un audzinošas ekskursijas
  • transporta pakalpojumi uz skolu un mājām
  • bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā
  • bezmaksas mācību līdzekļu un kancelejas preču nodrošinājums