internātpamatskola

Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nosaukums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija 19.nolikumu, nosakot: "Jūrmalas pilsētas pamatskola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas, speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

Skolas vēsture

1974. gads — Jūrmalas palīgskola-internāts

1992. gads — Jūrmalas speciālā internātskola

2007. gads — Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

2013. gads — Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

Direktori no 2001. gada 4. septembra līdz šim brīdim — Indulis Skudra.

Īstenotās izglītības programmas

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Speciālās pamatizglītības programmas, akreditētas līdz 2022.gadam

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Profesionālās pamatizglītības programmas, akreditētas līdz 2019.gadam

Profesionālās pamatizglītības programma ,,Ēdināšanas pakalpojumi”

Profesionālās pamatizglītības programma ,,Mājturība”

Profesionālās pamatizglītības programma ,,Kokizstrādājumu izgatavošana”

Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi

Dejas, sports, keramika, ēdienu gatavošana, vokālais ansamblis, burāšana, kokapstrāde.

Ārpusskolas pasākumi

Mācību ekskursijas, kultūras un izglītojošo pasākumu apmeklējumi, deju festivāli, sporta sacensības, dalība vizuālās mākslas konkursos gan Latvijā, gan Eiropā. Skolēnu Dziesmu un deju svētki.

Tradīcijas

Piemiņas brīdis pie Kapteiņa Zolta pieminekļa Lāčplēša dienā. Septembra mēnesī skolēni piedalās smilšu skulptūru veidošanā pie jūras. Dalība starptautiskos projektos.