Skolēnu padome sastāv no 5 skolēniem. Padomes pārziņā ir vairākas jomes - izglītības, kultūras, sporta, preses un informācijas joma. Skolēnu padome iesaistās skolas dzīves aktivitātēs, izsaka priekšlikumus, palīdz veidot svētku noformējumus kā arī aktīvi piedalās sporta pasākumos un to organizēšanā.