Aicinām

Ja Jūsu ģimenē ir bērns, kuram jāuzsāk skolas gaitas šā gada rudenī vai ir pusaudzis, kuram jāturpina mācības pamatskolā pieteikt viņu Jūrmalas pilsētas pamatskolas pirmajā vai citā klasē. 

Lai pieteiktos mācībām pirmajā klasē, reģistrējoties skolēnu sarakstā, nepieciešams aizpildīt iesniegumu, kā arī jāiesniedz bērna medicīniskā karte un dzimšanas apliecības kopija.

Stājoties pamatskolā, nepieciešama bērna dzimšanas apliecības kopija, medicīniskā karte no bērnudārza vai iepriekšējās skolas un liecība no iepriekšējās skolas ja turpina mācības.


 Par e-klases lietošanu 2019./2020.mācību gadā

Visus neskaidros jautājumus par piekļuvi e-klasei varat noskaidrot sazinoties ar sava bērna klases audzinātāju.

  • Skolēnus E-klasē reģistrē klases audzinātājs. Līdz ko skolēna mobilā telefona numurs tiek ievadīts E-klasē, uz to atnāk skolēna parole.
  • Ja skolēns vēlas ērtāk sekot līdzi mācību procesam, var iegādāties Ģimenes komplektu. To var darīt vecāki vai skolēns pats. Vairāk informācijas sadaļā - Kas ir Ģimenes komplekts?

Atbildes uz jautājumiem, kuri rodas, varat atrast e-klases mājas lapā www.e-klase.lv e-klase, biežāk uzdotie jautājumi