Lieldraugs
Sniegtais atbalsts skolēniem ir kā tilts, kas ļauj sasniegt šķietami nesasniedzamus mērķus
Draugs
Kā ceļš kas aizved uz jaunām zināšanām
Atbalstītājs
Sniedz gādīgu roku ikdienas notikumos


internātpamatskola

Jūrmalas speciālās internātpamatskolas nosaukums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 23.maija 19.nolikumu, nosakot: "Jūrmalas pilsētas pamatskola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas, speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

Skolas vēsture

1974. gads — Jūrmalas palīgskola-internāts

1992. gads — Jūrmalas speciālā internātskola

2007. gads — Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola

2013. gads — Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

Direktori no 2001. gada 4. septembra līdz šim brīdim — Indulis Skudra.

Īstenotās izglītības programmas

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

skolas direktors
Latvijā mācās gandrīz viens tūkstotis romu tautības bērnu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa izglītību iegūst pēc speciālās programmas. Aptuveni 150 romu bērniem ir nepieciešama īpaša apmācība, jo ir garīgās veselības problēmas. Procentuāli tas ir krietni vairāk nekā citu tautību bērniem Latvijā. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tam nepiekrīt, eksperti norāda, ka ne visiem romu bērniem, kas mācās speciālajās skolās vai programmās, tiešām ir kaut kādas veselības problēmas. Šie bērni mācās speciālajā izglītībā, jo romu ģimenēm joprojām izglītība nav vērtība, bet sabiedrībā valda aizspriedumi, tādēļ ir grūtāk iejusties skolā un pēc tam atrast darbu.

ĪSUMĀ:

  • Jūrmalā romu bērni lielākoties mācās Jūrmalas internātpamatskolā.
  • Svarīga skolas dzīves sastāvdaļa ir futbols, un to uzsver arī pie skolas sastaptie zēni.
  • Skolas direktors: ne visi Jūrmalas romu bērni mācās skolās, taču pamanāms progress.
  • Katrs trešais roms Latvijā izglītību iegūst pēc speciālās programmas.
  • Ne tikai izglītībā, bet arī nodarbinātībā ir lielas atšķirības starp romiem un pārējiem iedzīvotājiem.
  • Arī iedzīvotāju attieksme pret romu bērniem joprojām ir noraidoša.
  • NVO uzskata, ka mācībām speciālajās skolās romu bērniem diagnozes bieži piešķir nepamatoti. IZM noliedz.
  • Savulaik skolās bijušas romu klases, bet speciālisti nepiekrīt, ka bērni no tām būtu jāpārceļ uz speciālajām programmām.
  • IZM: Plāno izmaiņas internātskolās un pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.