Jūrmalas pamatskolas skolēni piedalījās Kauguru kultūras centra rīkotajā Mārtiņdienas pasākumā.

Skolēni piedalījās Mārtiņdienas radošās aktivitātes:

  • Izdejo Mārtiņdienu
  • Iedziedi Mārtiņdienu kopā tradīciju kopu “Skance”
  • Orientēšanās spēle “Dārzeņi Mārtiņa pagrabā”
  • Mārtiņdienas masku darbnīca

Un vēroja teātra izrādi - Izrāde “Mārtiņdienas gailis skolā”, Jauniešu teātris “Eksperiments'

 

Latvijas Veselības sporta nedēļas ietvaros tika organizēta Jūrmalas pamatskolā sporta diena.

 

Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju: bērnus, jauniešus vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi vai  kopā ar kādu. Sporta dienas ietvaros skolēni piedalījās dažāda veida stafetēs.

 

 

Skolotāju dienas ietvaros skolēni apsveica savus skolotājus un skolas vadību.

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M. Bārbele/

Tās ietvaros skolotāji sacentās pret skolēniem spēlējot futbola maču tādā veidā lieliski pavadot visiem laiku kopā. Pārējie skolas skolēni un skolotāji vēroja no malas futbola maču.  Futbola mačā uzvērēja visi -  draudzība.