Jūrmalas pamatskolas skolēni piedalījās Kauguru kultūras centra rīkotajā Mārtiņdienas pasākumā. 

Skolēni piedalījās Mārtiņdienas radošās aktivitātes:

  • Izdejo Mārtiņdienu
  • Iedziedi Mārtiņdienu kopā tradīciju kopu “Skance”
  • Orientēšanās spēle “Dārzeņi Mārtiņa pagrabā”
  • Mārtiņdienas masku darbnīca

Pasākuma laikā notika arī teātra izrāde “Mārtiņdienas gailis skolā”, ko uzveda jauniešu teātris “Eksperiments".

 

        

 

Latvijas veselības sporta nedēļas ietvaros Jūrmalas pamatskolā notika sporta diena.

Latvijas veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju - bērnus, jauniešus un pieaugušos vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, mainīt ikdienas

ieradumus un ar fiziskām aktivitātēm un sportu nodarboties arī pēc Latvijas Veselības sporta nedēļas noslēguma.

Sporta dienas ietvaros mūsu skolas skolēni piedalījās dažādās stafetēs.

                                                            

     

 

29/09/2023

 

Skolotāju dienas ietvaros skolēni apsveica savus skolotājus un skolas vadību svētkos.

Ik skolotājs ir burvis,
Jo sirdis atslēgt māk,
Lai tajās labestība un mīlestība nāk.
Ik skolotājs ir burvis un eņģelis mazliet,
Jo zināšanas sējot, caur gadsimtiem spēj iet.
/M. Bārbele/

Diena pagāja sportojot. Skolotāji sacentās pret skolēniem futbola spēlē.

Tie kas nepiedalījās - vēroja no malas un līdzi juta. Futbola mačā uzvarēja draudzība.