Latvijas Veselības sporta nedēļas ietvaros tika organizēta Jūrmalas pamatskolā sporta diena.

 

Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt ikvienu Latvijas iedzīvotāju: bērnus, jauniešus vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi vai  kopā ar kādu. Sporta dienas ietvaros skolēni piedalījās dažāda veida stafetēs.