18. novembris – Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena

 

Jūrmalas pamatskolā norisinājās 18.novembra svinības.

Skolēni skaitīja dzejoļus par godu Latvijai.

Skolēni dziedāja latviešu dziesmas, dejoja dejas un gāja rotaļās, kā arī saņēma pateicības rakstus par iesaisti skolas ikdienas dzīvē. 

 

Skaista mana tēvu zeme
par visām zemītēm:
Plaši lauki, zaļi meži,
Zilis jūras ūdentiņš.