skolas direktors
Latvijā mācās gandrīz viens tūkstotis romu tautības bērnu, no kuriem vairāk nekā trešdaļa izglītību iegūst pēc speciālās programmas. Aptuveni 150 romu bērniem ir nepieciešama īpaša apmācība, jo ir garīgās veselības problēmas. Procentuāli tas ir krietni vairāk nekā citu tautību bērniem Latvijā. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tam nepiekrīt, eksperti norāda, ka ne visiem romu bērniem, kas mācās speciālajās skolās vai programmās, tiešām ir kaut kādas veselības problēmas. Šie bērni mācās speciālajā izglītībā, jo romu ģimenēm joprojām izglītība nav vērtība, bet sabiedrībā valda aizspriedumi, tādēļ ir grūtāk iejusties skolā un pēc tam atrast darbu.

ĪSUMĀ:

  • Jūrmalā romu bērni lielākoties mācās Jūrmalas internātpamatskolā.
  • Svarīga skolas dzīves sastāvdaļa ir futbols, un to uzsver arī pie skolas sastaptie zēni.
  • Skolas direktors: ne visi Jūrmalas romu bērni mācās skolās, taču pamanāms progress.
  • Katrs trešais roms Latvijā izglītību iegūst pēc speciālās programmas.
  • Ne tikai izglītībā, bet arī nodarbinātībā ir lielas atšķirības starp romiem un pārējiem iedzīvotājiem.
  • Arī iedzīvotāju attieksme pret romu bērniem joprojām ir noraidoša.
  • NVO uzskata, ka mācībām speciālajās skolās romu bērniem diagnozes bieži piešķir nepamatoti. IZM noliedz.
  • Savulaik skolās bijušas romu klases, bet speciālisti nepiekrīt, ka bērni no tām būtu jāpārceļ uz speciālajām programmām.
  • IZM: Plāno izmaiņas internātskolās un pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.